Ogród (nie)przyjazny

W listopadzie 2021r. Gmina w porozumieniu z LGD „Tygiel Doliny Bugu“ realizowała projekt „Ogrody przyjazne pszczołom“. Wytypowano miejsce przy naszej świetlicy, projekt zakładał udział mieszkańców w stworzeniu małej przestrzeni obsadzonej roślinami miododajnymi w formie warsztatów, czego efektem miał być wspólnie stworzony ogródek. Na koordynatora  projektu został wyznaczony Sołtys , jego zadaniem było zaproszenie mieszkańców do udziału w projekcie oraz koordynowanie działań w zakresie wykonywanych prac oraz zamówień potrzebnych materiałów. Ramy finansowe przewidywały udział „Tygla“ w kwocie ok. 2 tys. zł oraz Gminy ok. 3 tys. O ile środki ze strony „Tygla“ wystarczyły jedynie na zakup roślin, o tyle gmina swoim wkładem miała zapewnić pozostałe potrzebne materiały (folia ogrodnicza, zrębki dekoracyjne, kostka brukowa, obrzeża, kamień otoczak). Wszystko bardzo dobrze się udało, mieszkańcy z zaangażowaniem wykonali zaplanowane prace, sołtys zakończył projekt składając odpowiednie faktury i temat został zamknięty. Niestety spokój trwał krótko, nasz Wójt, człowiek niezwykle konfliktowy, postanowił rozpętać kolejną wojenkę. Stwierdził, że nie zapłaci miejscowemu przedsiębiorcy, a dokładnie firmie „Luk-Krusz“ za zakup i dostarczenie zamówionego przez sołtysa grubego żwiru o frakcji 16-32, potocznie zwanego otoczakiem (ok. 10 ton) na kwotę ok. 1500zł. Po dwukrotnych wezwaniach do zapłaty, po narażeniu Gminy na odsetki, co skutkuje prawdopodobnie naruszeniem finansów publicznych, Wójt zmiękł i dokonał przelewu wraz z należnymi odsetkami na konto przedsiębiorcy. Wydawać by się mogło, że sprawa mimo, że nieprzyjemna znalazła swój pozytywny finał, ale nie, takie numery nie z naszym Wójtem, on tu musi być górą choćby śmiać się miała z niego cała Polska. Postanowił więc, że oskarży „Luk-Krusz“ o wyłudzenie pieniędzy i skierował sprawę do prokuratury. Obecnie trwają czynności w sprawie. Takie oto jest podejście naszego włodarza do mieszkańców gminy, miejscowych przedsiębiorców, pracowników. Wstyd na cały kraj. Ile jeszcze trwać będzie ta szopka z Wójtem w roli głównej, ile złego jeszcze może wyrządzić ten człowiek do końca swojej kadencji. Może czas już na odważne decyzje, referendum odwoławcze byłoby tu dobrym narzędziem. Szanowni Radni odwagi, dla dobra naszej Gminy.

Będziemy śledzić dalszy ciąg tej sprawy.

(23.01.2022r)

wszystkie artykuły powrót do aktualności