Umowa „kopiuj-wklej“

I oto w odpowiedzi na nasz poprzedni zamieszczony niżej artykuł, wójt umieścił na stronie gminy umowy zawarte między Stowarzyszeniem a Gminą. Co z nich wynika? Ano np to, że w świetlicy funkcjonuje ogrzewanie piecowe (od ok. 10 lat jest centralne ogrzewanie), czyli kopiuj - wklej umowy sprzed kilkunastu lat. Zapis o pokrywaniu kosztów energii funkcjonuje od samego początku i był wyjaśniany jeszcze z poprzednim Wójtem ś.p. Franciszkiem Kałużnym. Ustalenia były takie, że mimo takiego zapisu w umowie to Gmina pokryje koszty energii natomiast za wodę zapłaci Stowarzyszenie, i choć to rozwiązanie również nie było dla nas dobre zważywszy, że to na terenie naszej wsi znajduje się ujęcie wody, z którego Gmina czerpie korzyści, a my działamy społecznie opiekując się obiektem bądź co bądź należącym do Gminy, to jednak biorąc pod uwagę chęć porozumienia się zaakceptowaliśmy te ustalenia. Funkcjonowały one do dzisiaj, do momentu kiedy obecny wójt zdecydował się wykorzystać to jako narzędzie nacisku na jedyną jeszcze działającą w naszej Gminie organizację pozarządową. Otóż oznajmiamy, że nie damy się zastraszyć, będziemy składać do Rady o umorzenie tej „faktury hańby“ oraz o zawarcie nowej umowy, uczciwej, napisanej tak aby uniemożliwić „szantażystom“ wykorzystywania jej zapisów do poskramiania niepokornych. Wójtowi zaś życzymy przypływu refleksji i opamiętania w swoim antyspołecznym działaniu.

(11.10.2021)

wszystkie artykuły powrót do aktualności