Zdjęcia rodziny Nostitz-Jackowskich udostępniła nam Pani

Adela Ciećwierz, wnuczka Adeli Nostitz-Jackowskiej.

Serdecznie dziękujemy


Album przedstawia fotografie z okresu ok.1930-1943 wykonane w Wólce Nosowskiej.

Powrót