Powrót

Zarząd Stowarzyszenia

Andrzej  Hordejuk

Prezes

Arkadiusz  Romaniuk

Wiceprezes

Jacek  Chudynko

Wiceprezes

Joanna  Stefaniuk

Sekretarz

Edyta  Romaniuk

Skarbnik

Marta  Chudynko

Członek Zarządu

Ignacy  Janczuk

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dariusz  Horbowiec

Przewodniczący Komisji

Roman  Chwedczuk

Członek Komisji

Piotr  Romaniuk

Członek Komisji