Powrót

Zarząd Stowarzyszenia

Andrzej  Hordejuk

Prezes

Arkadiusz  Romaniuk

Wiceprezes

Jacek  Chudynko

Wiceprezes

Joanna  Stefaniuk

Sekretarz

Edyta  Romaniuk

Skarbnik

Izabela Malczewska

Członek Zarządu

Marek Chwedoruk

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Ignacy Janczuk

Przewodniczący Komisji

Roman  Chwedczuk

Członek Komisji

Marta Chudynko

Członek Komisji