Sprawozdanie  finansowe  za rok 2019Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Park" Wólka Nosowska

przedstawione i przyjęte na Walnym Zebraniu  w dniu   24-03-2020 r.I. Sprawozdanie za rok 2019


      I. D o c h o d y


Lp

      Wyszczególnienie

 Kwota w zł

1.

Składki członkowskie ogółem

70,00


w tym: od członków wspierających

0,00

2.

Dofinansowania

0,00

3.

Darowizny i zbiórki pieniężne

2300,00

4.

Inne dochody (kapitalizacja odsetek)

1,40

5.

Dotacje

0,00

                                                                                     Razem  dochody

2371,40
       II. W y d a t k i


1.

Zakup materiałów i wyposażenia

1941,07

2.

zakup usług

226,83

3.

wynagrodzenia

250,00

4.

inne wydatki

1,00

                                                                                 Razem wydatki

2418,90

III. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym:


1.

Na początku roku sprawozdawczego;w kasie

9,84


na koncie

3291,84


RAZEM

3301,68

2.

Na koniec roku sprawozdawczego;w kasie

668,43


na koncie

2585,75


RAZEM

3254,18


IV. Zobowiązania:


16-03-2020

..........................

data sporządzenia

podpisIV. Ważniejsze zadania  sfinansowane w roku sprawozdawczym ze środków własnych.
Lp

  Sprzęt, materiały,  usługi itp.      

 Wartość w zł

1.

Organizacja imprez (Piknik Wakacyjny)

561,83

2.

Utrzymanie strony internetowej

148,83

3.

naczynia- wyposażenie świetlicy

1236,77

4.

konkurs kulinarny

127,17

5.

Wynagrodzenie księgowej (umowa zlecenie)

250
Powrót