I. Zasady postępowania podczas organizowania uroczystości rodzinnych i imprez kulturalnych w oparciu o  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia

29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


1. Organizowanie imprez i uroczystości rodzinnych w świetlicy SRW Park możliwe jest z ograniczeniem do 45 osób (1 osoba na 4m­­2 ) z wyłączeniem obsługi.

2. W uroczystości nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, z podejrzeniem choroby lub przebywający w kwarantannie.

3. Biorący zobowiązany jest do przekazania listy osób uczestniczących w przyjęciu.

4. Nie  stosuje się nakazu zakrywania nosa i ust.

5. Biorący zapewnia uczestnikom środki do dezynfekcji rąk, pomieszczeń oraz urządzeń. Przy wejściach na salę oraz przy toaletach umieszcza pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.

6. Biorący zobowiązany jest do pełnej dezynfekcji sprzętu oraz pomieszczeń w momencie opuszczenia lokalu.