Powrót Powrót

Jan Kazimierz MuszyńskiUrodził się 3 lipca 1884 roku w Wólce Nosowskiej koło Białej Podlaskiej. Gimnazjum ukończył w 1903 roku w Warszawie, gdzie również stawiał pierwsze kroki w zawodzie aptekarskim. W 1907 roku złożył egzamin na pomocnika aptekarskiego, po czym rozpoczął studia farmaceutyczne w Dorpacie w dzisiejszej Estonii. Już wówczas wyróżniał się wyjątkowymi umiejętnościami naukowo-badawczymi, został asystentem znanego rosyjskiego botanika prof. Mikołaja

Kuźniecewa. W tym czasie ukończył również kurs z bakteriologii

i techniki mikroskopowej w miejscowym Instytucie Weterynarii.

W 1909 roku uzyskał dyplom prowizora farmacji i objął stanowisko inspektora Ogrodu Roślin Lekarskich przy Uniwersytecie w Dorpacie.


Więcej informacji