Sprawozdanie  finansowe  za rok 2018Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Park" Wólka Nosowska

przedstawione i przyjęte na Walnym Zebraniu  w dniu   24-03-2019 r.I. Sprawozdanie za rok 2018


      I. D o c h o d y


Lp

      Wyszczególnienie

 Kwota w zł

1.

Składki członkowskie ogółem

1000,00


w tym: od członków wspierających

0,00

2.

Dofinansowania

700,00

3.

Darowizny i zbiórki pieniężne

2100,00

4.

Inne dochody (kapitalizacja odsetek)

1,97


Dotacje

0,00

                                                                                     Razem  dochody

3801,97
       II. W y d a t k i


1.

Zakup materiałów i wyposażenia

2994,48

2.

zakup usług

1064,39

3.

Inne wydatki

695,30
                                                                                 Razem wydatki

4754,17

III. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym:


1.

Na początku roku sprawozdawczego;w kasie

170,19


na koncie

4083,69


RAZEM

4253,88

2.

Na koniec roku sprawozdawczego;w kasie

9,84


na koncie

3291,84


RAZEM

3301,68


IV. Zobowiązania:


10-03-2019

Andrzej Hordejuk

data sporządzenia

podpisIV. Ważniejsze zadania  sfinansowane w roku sprawozdawczym ze środków własnych.
Lp

  Sprzęt, materiały,  usługi itp.      

 Wartość w zł

1.

Organizacja imprez (dzień dziecka, andzrejki

695,30

2.

Utrzymanie strony internetowej

123,00

3.

naczynia- wyposażenie świetlicy

776,80

4.

Dekoracja Sali

942,74

5.

Pomnik niepodległości

883,00
Powrót