O Karolu Funku nie mamy wiele informacji. Zarządzał majątkiem Wólka Nosowska tylko przez dwa lata (1876-1878). Nie znane są okoliczności nabycia dworu od Seweryna Wężyka ani powodów tak krótkiego zarządu. Wiadomo, że był to okres zaborów. Tereny wschodniej Polski a tym samym Wólka Nosowska znajdowała się pod zaborem rosyjskim. Po stłumieniu powstania styczniowego rząd carski stopniowo likwidował resztki autonomii Królestwa Polskiego. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich przekazując je swoim zasłużonym obywatelom w szczególności oficerom armii carskiej i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.  Tu pojawia się nazwisko Jakowlewicz, analizując pochodzenie nazwisk Jakowlewiczowie wydają się być rodziną pochodzącą z Rosji, a przynajmniej z terenów położonych znacznie bardziej na wschód. Idąc tym tropem można wyciągnąć pewne wnioski. Oczywiście są to tylko przypuszczenia. Trudno jednakże znaleźć jakiekolwiek informacje dotyczące  okresu zarządzania majątkiem przez rodziny Funków, Jakowlewiczów czy Hulewiczów. Jedyny ślad wiedzie na Warszawskie Powązki, gdzie znajduje się nagrobek Karola Funka.

Nagrobek Karola Funka na Warszawskich Powązkach

Powrót

Powrót