Sprawozdanie  finansowe  za rok 2021   

   

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Park" Wólka Nosowska   

przedstawione i przyjęte na Walnym Zebraniu  w dniu  27-03-2022 r.   


I. Sprawozdanie za rok 2021   

      

I. D o c h o d y   

1. Składki członkowskie ogółem               40,00

             w tym: od członków wspierających            0,00

2. Dofinansowania                                      0,00

3. Darowizny i zbiórki pieniężne            4112,70

4. Inne dochody (kapitalizacja odsetek)      0,36

5. Dotacje 0,00

RAZEM  DOCHODY                   4153,06

   

II. W y d a t k i   

1. Zakup materiałów i wyposażenia         986,66

2. zakup usług                                       1018,20

3. Wynagrodzenia                                   212,50

4. inne wydatki                                         39,75

RAZEM  WYDATKI                         2257,11

   

 III. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym:  

1. Na początku roku sprawozdawczego;  

w kasie                                                     538,44

na koncie                                                3617,14

RAZEM                                                   4155,58

2. Na koniec roku sprawozdawczego;  

w kasie                                                   1754,34

na koncie                                                4297,19

RAZEM                                                   6051,53


IV. Zobowiązania:  

 Stowarzyszenie na koniec roku sprawozdawczego nie posiadało zobowiązań  

   

   

V. Ważniejsze zadania  sfinansowane w roku sprawozdawczym ze środków własnych.   

   

1. Utrzymanie strony internetowej 270,60

2. Materiały i wyposażenie świetlicy 986,66

3. Wynagrodzenie księgowej (umowa zlecenie) 212,50

4. Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości:  Dąb Pamięci - Rajd Niepodległości 747,60   

data sporządzenia

20-03-2022    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Powrót