Sprawozdanie  finansowe  za rok 2017Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Park" Wólka Nosowska

przedstawione i przyjęte na Walnym Zebraniu  w dniu   17-03-2018 r.I. Sprawozdanie za rok 2017


      I. D o c h o d y


Lp

      Wyszczególnienie

 Kwota w zł

1.

Składki członkowskie ogółem

110,00


w tym: od członków wspierających

0,00

2.

Dofinansowania

0,00

3.

Darowizny i zbiórki pieniężne

1550,00

4.

Inne dochody (kapitalizacja odsetek)

1,65


Dotacje

0,00

                                                                                     Razem  dochody

1661,65
       II. W y d a t k i


1.

Zakup materiałów i wyposażenia

712,05

2.

zakup usług

164,38

3.

Inne wydatki

253,17
                                                                                 Razem wydatki

1129,60

III. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym:


1.

Na początku roku sprawozdawczego;w kasie

853,41


na koncie

2868,42


RAZEM

3721,83

2.

Na koniec roku sprawozdawczego;w kasie

170,19


na koncie

4083,69


RAZEM

4253,88
10-03-2018

Andrzej Hordejuk

data sporządzenia


IV. Ważniejsze zadania  sfinansowane w roku sprawozdawczym ze środków własnych.
Lp

  Sprzęt, materiały,  usługi itp.      

 Wartość w zł

1.

Organizacja pikniku wakacyjnego

253,17

2.

Utrzymanie strony internetowej

136,38

3.

naczynia- wyposażenie świetlicy

306,68Powrót