Sprawozdanie  finansowe  za rok 2021Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Park" Wólka Nosowska

przedstawione i przyjęte na Walnym Zebraniu  w dniu  27-03-2022 r.I. Sprawozdanie za rok 2021


      I. D o c h o d y


Lp

      Wyszczególnienie

 Kwota w zł

1.

Składki członkowskie ogółem

40,00


w tym: od członków wspierających

0,00

2.

Dofinansowania

0,00

3.

Darowizny i zbiórki pieniężne

4112,70

4.

Inne dochody (kapitalizacja odsetek)

0,36

5.

Dotacje

0,00

RAZEM  DOCHODY

4153,06
       II. W y d a t k i


1.

Zakup materiałów i wyposażenia

986,66

2.

zakup usług

1018,20

3.

wynagrodzenia

212,50

4.

inne wydatki

39,75

RAZEM  WYDATKI

2257,11

III. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym:


1.

Na początku roku sprawozdawczego;w kasie

538,44


na koncie

3617,14


RAZEM

4155,58

2.

Na koniec roku sprawozdawczego;w kasie

1754,34


na koncie

4297,19


RAZEM

6051,53


IV. Zobowiązania:Stowarzyszenie na koniec roku sprawozdawczego nie posiadało zobowiązań20-03-2022

..........................

data sporządzenia

podpisIV. Ważniejsze zadania  sfinansowane w roku sprawozdawczym ze środków własnych.
Lp

  Sprzęt, materiały,  usługi itp.      

 Wartość w zł

1.

Utrzymanie strony internetowej

270,60

2.

Materiały i wyposażenie świetlicy

986,66

3.

Wynagrodzenie księgowej (umowa zlecenie)

212,50

4.

Uroczystości związane ze Świętem Niepodległości:  Dąb Pamięci - Rajd Niepodległości

747,60
Powrót